Vrijwilligers bedankt

Op zondag 9 september waren alle vrijwilligers van de club uitgenodigd voor een gezellige middag en avond.

Na een jeu de boules clinic, verzorgd door JBV Bulderbaan in het Broersepark, kon iedereen zelf aan de slag. Er werd een klein toernooi gespeeld waarbij  het wel duidelijk was dat onze leden absoluut gevoel voor de bal hebben , maar daarnaast ook heel graag willen winnen. Hierna werd de gezelligheid voortgezet  met een heerlijk borrel en roti maaltijd op de club.

Dank aan de vrijwilligers voor al het werk dat ze gedaan hebben en nog steeds doen. Onze club kan niet zonder ze bestaan.  Wil je nu zelf ook je steentje bijdragen als vrijwilliger, als is het bijvoorbeeld maar voor een middag, laat dat dan weten aan de desbetreffende commissie. (jeugdcommissie@aemstelburgh.nl, technischecommissie@aemstelburgh.nl, parkcommissie, sponsor@aemstelburgh.nl,kascommissie etc)

Nieuws overzicht