Algemene Ledenvergadering datum gewijzigd

Het Bestuur nodigt hierbij alle seniorleden uit, voor de:  Algemene Ledenvergadering, najaar 2018 op dinsdag 11 december om 20.00 uur in het clubhuis.

Agenda:

 1.     Opening 1e vergadering en mededelingen over al/of niet aanwezig zijn van het quorum. Indien geen quorum aanwezig, dan sluiting 1e vergadering.

 2.     20.15 uur: Opening 2e vergadering.

 3.     Ingezonden stukken.

 4.     Bestuurssamenstelling: Mariek Witlox wordt voorgesteld als JC vertegenwoordiger in Bestuur.

 5.     Verslag Algemene Ledenvergadering, voorjaar, dd. Woe. 11 april 2018

 6.     Begroting en contributie

 7.     Club rookvrij conform KNLTB advies

 8.     Rondvraag

 9.     Sluiting.

Binnenkort ontvangen de leden de bijbehorende stukken per mail

Nieuws overzicht