Aemstelburgh leden stemmen massaal VOOR aanleg padelbanen!

Tot 30 april jl. konden senior leden hun stem uitbrengen op het padelplan zoals toegelicht tijdens de virtuele ALV van 21 april jl. Inmiddels is de stemming gesloten en zijn we verheugd te kunnen melden dat het padelplan met 90% van de uitgebrachte stemmen is aangenomen!
 
Meer dan een derde van de senior leden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn of haar stem te laten horen, dus een geweldige opkomst die de breed gedragen wens voor padelbanen goed weergeeft.
 
Wat gaat de Padelcommissie de komende tijd doen?
Allereerst zullen we het offertetraject met een door ons zorgvuldig geselecteerde Nederlandse padelbaan bouwer afronden. Daar gaan we niet over een nacht ijs, dit proces is ongeveer 2 jaar geleden al opgestart.
Na afronden offerte starten we het traject van de subsidie aanvraag en dienen we formeel de vergunningaanvraag in. Omwonenden zullen vooraf geïnformeerd worden, zoals we dat enkele maanden geleden ook hebben gedaan. Uiteraard hebben we ons huiswerk over bestemmingsplan reeds op orde.
Tenslotte zullen we rond de zomer starten met het Aemstelburgh Padel Obligatieplan, een prachtige manier om de club fiscaal vriendelijk te steunen tegen een aantrekkelijk rendement. Een eerste voorzichtige planning is start werkzaamheden in het vierde kwartaal van 2021.
 
We gaan als gezegd verder met de voorbereidingen, met hulp van verenigings- en stichtingsbestuur en zullen jullie regelmatig op de hoogte houden! Dank voor jullie vertrouwen.
 
Heb je vragen? Stuur een email naar padel@aemstelburgh.nl
 
Nieuws Overzicht