Spelen in de winterperiode

Aemstelburgh beschikt over 14 nieuwe Prestige gravelbanen. Die zijn bijna altijd  te bespelen en na regen snel droog. Bij opdooi, ijzel, sneeuw en vorst kunnen de banen niet worden bespeeld.

 Waarom kan er na (nacht)vorst niet gespeeld worden?

 •             Als het vriest zal de toplaag uitzetten en komen ook de lijnen omhoog. Pas na de dooi en nadat de toplaag enigszins is opgedroogd kan er, indien de toplaag niet te zacht is, “gewalst” worden om lijnen en toplaag weer egaal en compact te maken. Het opdrogen vereist enkele dagen met zonnig weer met temperaturen ruim boven het vriespunt. Walsen kan alleen als de weers- en organisatorische-omstandigheden het toelaten.

  •             Na de (nacht)vorst is de toplaag bevroren (de grond is meestal een paar graden kouder) en als de bovengrondse temperatuur daarna boven het vriespunt komt krijgen we te maken met opdooi waarbij het vocht niet kan wegzakken

 •             Bij opdooi verliest gravel zijn stabiliteit en blijft de toplaag zacht en soms zelfs papperig.

 •            In tijden van (nacht)vorst zal het park gesloten blijven, zodat bij opdooi de toplaag rustig kan  ontdooien en niemand de baan kan betreden.

 Daarna is het aan de groundsman om te bepalen op welk tijdstip er weer gespeeld kan worden. Het mag duidelijk zijn dat, als het ook overdag vriest, het park gesloten zal blijven, ditzelfde geldt als er sprake is van een langere vorstperiode.

•            Op onze site vindt je bij @Banenstatus berichten over de toestand van onze banen.

 Zie het filmpje van tennisvereniging Riel op Youtube: https://youtu.be/Lb5ULzSuUKQ

 Zie ook wat de KNLTB zegt over Gravelbanen onder afschot:

 Opdooi

Opdooi is de grootste vijand van tennisbanen in de winter. Veel tennisbanen in Nederland zijn aangelegd op een fundatie van lava. Als water in de lavafundatie bevriest, neemt de dichtheid af en het volume sterk toe. Gevolg is dat de lavakorrels letterlijk omhoog komen. De fundatie zet als het ware uit. Als het bevroren water in de fundatie vervolgens gaat smelten, is er sprake van zogenoemde opdooi. De uitgezette massa verliest zijn stabiliteit. Het water dient op een natuurlijke wijze weer terug te zakken in de originele staat. Is er nog deels vorst aanwezig in de lavalaag, dan zullen bij betreding en bespeling van de tennisbanen de lavakorrels worden weggedrukt. Dit is vergelijkbaar met voetstappen in het zand.

Het gevaar bestaat om de banen te snel in gebruik te willen nemen. Aan het oppervlak kun je het soms niet zien, waardoor het idee kan bestaan dat de banen probleemloos bespeelbaar zijn. Bespeling kan in dat geval onder meer leiden tot kleine kuiltjes in de baan die een negatief effect hebben op het balstuitgedag. Bij gravel zijn de gevolgen van opdooi duidelijk zichtbaar. De toplaag wordt zichtbaar papperig. Om te kunnen spelen op gravel na opdooi dient de baan eerst te worden gewalst. Vanwege de slecht zichtbare effecten van opdooi. Als de lavafundatie nog niet in zijn geheel is teruggezakt. De stuit van een bal kan overigens ook zekerheid bieden. Een vallende bal op een baan met opdooi zal nauwelijks opstuiten.

Vorst en sneeuw

En dan zijn er natuurlijk de meer zichtbare effecten van winterweer zoals vorst en sneeuw. Indien er sneeuw op de banen ligt, is het op gravel niet verstandig dit zomaar weg te schuiven. Dit beïnvloedt de speeleigenschappen en wellicht zelfs de levensduur van de banen.

Bij vorst zijn alle baantypen in principe bespeelbaar. Je kunt geen directe schade aanbrengen aan de toplaag. Het ligt voor de hand dat banen bij vorst wel harder en gladder zijn, met alle nadelen en risico’s van dien. Ook dan dien je als vereniging een zorgvuldige afweging te maken alvorens de banen vrij te geven.

 

Baanreglement Overzicht