Introductie van niet leden

Introducé(e)s

- Doel van het introduceren van een niet lid is om kennis te maken met onze club om wellicht lid te worden

- Er mag alleen geïntroduceerd worden als het niet te druk is.

-  Reserveren kan via het introductiepasje in de app of via de website (Introductie,Pas 1,2 of 3). Dit geeft leden het recht gedurende één uur samen met de introducé(e) een baan te reserveren.

- Elk lid mag maximaal 3 keer een introducé(e) meenemen.

- Een introducé(e) mag maximaal 3 keer geïntroduceerd worden.

-  Leden mogen (maximaal driemaal per jaar) niet leden op onze banen introduceren. Daartoe dient het lid voor de introducé(e) na het reserveren via app of website bij aankomst bij de bar 10,- te betalen.

- Leden van onze vereniging die in het bezit zijn van een geldige ledenpas hebben voorrang op een introducé(e) bij het reserveren van een baan.