Introductie van niet leden

Introducé(e)s

  • Doel van het introduceren van een niet lid is om kennis te maken met onze club om wellicht lid te worden.
  • Elk lid mag maximaal 3 keer een introducé(e) meenemen.
  • Een introducé(e) mag maximaal 3 keer geïntroduceerd worden.
  • Er mag alleen geïntroduceerd worden als het niet te druk is. Dus niet tijdens drukke avonden, competitie of toernooien.
  • Leden van onze vereniging hebben voorrang op een introducé(e) bij het reserveren van een baan.
  • De kosten van een introductie bedragen 10 euro per keer. Dit bedrag kan je betalen door deze QR code te scannen of te betalen via deze link. Dan word je doorverwezen naar een betaling van 10 euro direct op de clubrekening van Aemstelburgh. Er hangt ook een QR code in het halletje bij het afhangbord. naast de bestuurskamer.
  • Reserveren kan dan via het introductiepasje in de app of via de website (Introductie, Pas 1,2 of 3). Dit geeft leden het recht gedurende één uur samen met de introducé(e) een baan te reserveren.
  • Het is toegestaan om eenmalig iemand te introduceren op een toss als diegene belangstelling heeft om lid te worden. Meld de introducé bij aanvang aan bij de tossleiding.