Baanreglement

We hebben per 1 april 2015 nieuwe gravelbanen, aangelegd ‘op afschot’ (zogenaamde Prestige gravelbanen). Dit betekent dat bij overvloedige regenval het water niet alleen verticaal (gebruikelijk), maar ook horizontaal zal worden afgevoerd naar de lijngoten. Om alle banen in een goede conditie te houden, is het belangrijk dat iedereen weet hoe je moeten omgaan met de banen bij slecht weer, hoe je moet slepen en wat de algemene richtlijnen zijn. Op deze wijze kan iedereen een steentje bijdragen aan het onderhoud van onze banen.

Bij regen  

- Het parkbeheer laat via de app weten of de banen bespeelbaar zijn. 

- Stop met tennissen bij doorgaande regen en verlaat de baan zonder te slepen.

Een baan is niet meer bespeelbaar als:

- de toplaag zacht en modderig wordt - de toplaag begint te glimmen

- er donkere plekken op de baan ontstaan

- er plasvorming ontstaat

Speel je ondanks deze kenmerken toch door, dan heeft dit gevolgen voor de baan en kan deze beschadigen. Bovendien wordt de baan glad en kun je een blessures oplopen!

- Indien na regen nog niet alle banen bespeelbaar zijn, hebben de trainers een voorrangsrecht op de wel bespeelbare banen.

De Prestige gravelbanen zijn na regen over het algemeen snel (circa 20 minuten) droog.

Slepen van de banen

Prestige gravelbanen zijn aangelegd onder afschot om horizontale waterafvoer te borgen. Om dit afschot in stand te houden moet er anders worden gesleept dan bij traditionele gravel banen (dwars). Sleep in de lengterichting (zie tekening).

Gedragsregels

- Maak je schoenen schoon voordat je de baan betreedt

- Gebruik geen schoenen met noppen of spikes

- Laat geen honden of andere dieren toe op de banen

- Neem geen glazen mee naar de banen 

- Geen zware of puntige objecten op de baan

- Houdt het terrein/verhardingen rond de banen vrij van afval

- Sleep de banen met een sleepnet na gebruik.

In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Richtlijnen Baanverlichting

Onze banen beschikken over een mooie lichtinstallatie welke het mogelijk maakt om ook wanneer het donker wordt, te kunnen spelen. De aan- en uitschakelaars bevinden zich in de bestuurskamer. Banen 1 t/m 7 (met hoge masten) beschikken over LED verlichting. Banen 8 t/m 14 (met lage masten) beschikken over conventionele verlichting.

LED verlichting is beter, duurzamer, goedkoper, geeft minder licht bij de buren en daarom is het de bedoeling dat gedurende duisternis: in eerste instantie gebruik wordt gemaakt van de banen 1 t/m 7 en pas als die vol zijn, de banen 8 t/m 14.

Doe de verlichting alleen aan voor de baan die u gebruikt. Bent u de laatste spelers op de baan, dan verzoeken wij u vriendelijk om bij vertrek de verlichting uit te doen. Houdt er wel rekening mee dat, vooral voor spelers die na u gaan tennissen, wanneer de verlichting van de banen 8 t/m 14 is uitgeschakeld, het niet goed/mogelijk is dat deze direct daarna weer wordt ingeschakeld. Bij uitschakeling zijn deze conventionele lampen zo ingesteld, dat afkoeling kan plaatsvinden alvorens ze weer ingeschakeld kunnen worden; afkoeling kan circa 10 minuten duren.

Binnen het wettelijk kader moet: Alle baanverlichting om 23:00 uit zijn! Houdt hier rekening mee; in het donker je tennisballen bij elkaar te zoeken en de banen slepen is vrij lastig. De verlichting dient te worden uitgeschakeld als er niet wordt getennist of geen onderhoud plaatsvindt!

Bediening LED verlichting: 3 kastjes voor baanblok 1 t/m 3, 4/5 en 6/7.

Aan: Druk stevig op het knopje voor de baan waarop je gaat spelen.Het groene indicatielampje zal gaan branden en de baanverlichting staat aan. Ook zal het oriëntatielicht gaan branden van de andere baan in hetzelfde baanblok.

Uit : Houdt het knopje van de baan die je hebt verlaten een paar tellen ingedrukt. Het groene indicatielampje en de baanverlichting zullen uit gaan.                   

Bediening conventionele verlichting:

1 kast, met 1 aan/uit-schakelaar per baan voor de banen 8 t/m 14. Na het aanzetten zal het circa 2 minuten duren voordat de lampen op volle sterkte branden. LET OP: eenmaal uit, duurt het circa 10 minuten voordat deze verlichting weer aangezet kan worden. Bij problemen of vragen over de baanverlichting, kan de horecamedewerker u van dienst zijn. LATEN WE SAMEN VERANTWOORD MET DE BAANVERLICHTING OMGAAN!

Reserveren

- De banen (1 t/m 14) kunnen worden gereserveerd:  elke ochtend vanaf 9 uur tot doordeweeks  22.30 u bij voldoende aanwezigheid. weekend: zaterdag/zondag tot 20 uur indien competitie, anders tot 18 uur 4.

- Het reserveren van een baan kan alleen door gebruikmaking van uw ledenpas en het KNLTB afhangbord. Bij twee personen bedraagt de reserveringstijd na de ingestelde aanvangstijd: een half uur. Bij drie of vier personen bedraagt de reserveringstijd drie kwartier. Nadat de speeltijd is verstreken, kunt u opnieuw een baan reserveren.

- Dagleden hebben van maandag t/m vrijdag speelrecht van 09.00-16.00 uur en hebben geen speelrecht in het weekend.

-  Er kan niet meer dan één uur van tevoren gereserveerd worden, tenzij de eerst volgende uren al gereserveerd zijn. Een baanreservering is alleen geldig indien u op het park blijft.

- Het baanschema geeft het overzicht welke banen er kunnen worden gereserveerd en door welke categorie. De categorieën zijn: senioren (SE) bestaande uit senioren en senior-jongeren, junioren (JU), dagleden (DL), trainers.

- In geval van competitie (met eventuele inhaaldagen), toernooien en clubkampioenschappen, krijgt de leiding de beschikking over de banen en vervalt het baanschema. N.a.v. de deelname beslist de leiding hoeveel banen gebruikt zullen worden. De speciale activiteiten worden ruimschoots van tevoren vermeld zowel op de website als op het mededelingenbord bij het reserveringssysteem. Baan 10 is de recreantenbaan, die altijd wordt vrijgehouden voor vrijspelers. In geval van hoge uitzondering kan baan 10 worden gebruikt door een wedstrijdleiding.

- Leden die deelnemen aan competitie, toernooien, tossen, of andere georganiseerde activiteiten, hebben tijdens die evenementen geen reserveringsrecht op andere banen.

 

 

Spelen in de winterperiode

Aemstelburgh beschikt over 14 nieuwe Prestige gravelbanen. Die zijn bijna altijd  te bespelen en na regen snel droog. Bij opdooi, ijzel, sneeuw en vorst kunnen de banen niet worden bespeeld.

 Waarom kan er na (nacht)vorst niet gespeeld worden?

 •             Als het vriest zal de toplaag uitzetten en komen ook de lijnen omhoog. Pas na de dooi en nadat de toplaag enigszins is opgedroogd kan er, indien de toplaag niet te zacht is, “gewalst” worden om lijnen en toplaag weer egaal en compact te maken. Het opdrogen vereist enkele dagen met zonnig weer met temperaturen ruim boven het vriespunt. Walsen kan alleen als de weers- en organisatorische-omstandigheden het toelaten.

  •             Na de (nacht)vorst is de toplaag bevroren (de grond is meestal een paar graden kouder) en als de bovengrondse temperatuur daarna boven het vriespunt komt krijgen we te maken met opdooi waarbij het vocht niet kan wegzakken

 •             Bij opdooi verliest gravel zijn stabiliteit en blijft de toplaag zacht en soms zelfs papperig.

 •            In tijden van (nacht)vorst zal het park gesloten blijven, zodat bij opdooi de toplaag rustig kan  ontdooien en niemand de baan kan betreden.

 Daarna is het aan de groundsman om te bepalen op welk tijdstip er weer gespeeld kan worden. Het mag duidelijk zijn dat, als het ook overdag vriest, het park gesloten zal blijven, ditzelfde geldt als er sprake is van een langere vorstperiode.

•            Op onze site vindt je bij @Banenstatus berichten over de toestand van onze banen.

 Zie het filmpje van tennisvereniging Riel op Youtube: https://youtu.be/Lb5ULzSuUKQ

 Zie ook wat de KNLTB zegt over Gravelbanen onder afschot:

 Opdooi

Opdooi is de grootste vijand van tennisbanen in de winter. Veel tennisbanen in Nederland zijn aangelegd op een fundatie van lava. Als water in de lavafundatie bevriest, neemt de dichtheid af en het volume sterk toe. Gevolg is dat de lavakorrels letterlijk omhoog komen. De fundatie zet als het ware uit. Als het bevroren water in de fundatie vervolgens gaat smelten, is er sprake van zogenoemde opdooi. De uitgezette massa verliest zijn stabiliteit. Het water dient op een natuurlijke wijze weer terug te zakken in de originele staat. Is er nog deels vorst aanwezig in de lavalaag, dan zullen bij betreding en bespeling van de tennisbanen de lavakorrels worden weggedrukt. Dit is vergelijkbaar met voetstappen in het zand.

Het gevaar bestaat om de banen te snel in gebruik te willen nemen. Aan het oppervlak kun je het soms niet zien, waardoor het idee kan bestaan dat de banen probleemloos bespeelbaar zijn. Bespeling kan in dat geval onder meer leiden tot kleine kuiltjes in de baan die een negatief effect hebben op het balstuitgedag. Bij gravel zijn de gevolgen van opdooi duidelijk zichtbaar. De toplaag wordt zichtbaar papperig. Om te kunnen spelen op gravel na opdooi dient de baan eerst te worden gewalst. Vanwege de slecht zichtbare effecten van opdooi. Als de lavafundatie nog niet in zijn geheel is teruggezakt. De stuit van een bal kan overigens ook zekerheid bieden. Een vallende bal op een baan met opdooi zal nauwelijks opstuiten.

Vorst en sneeuw

En dan zijn er natuurlijk de meer zichtbare effecten van winterweer zoals vorst en sneeuw. Indien er sneeuw op de banen ligt, is het op gravel niet verstandig dit zomaar weg te schuiven. Dit beïnvloedt de speeleigenschappen en wellicht zelfs de levensduur van de banen.

Bij vorst zijn alle baantypen in principe bespeelbaar. Je kunt geen directe schade aanbrengen aan de toplaag. Het ligt voor de hand dat banen bij vorst wel harder en gladder zijn, met alle nadelen en risico’s van dien. Ook dan dien je als vereniging een zorgvuldige afweging te maken alvorens de banen vrij te geven.