Baanreglement

We hebben per 1 april 2015 nieuwe gravelbanen, aangelegd ‘op afschot’ (zogenaamde Prestige gravelbanen). Dit betekent dat bij overvloedige regenval het water niet alleen verticaal (gebruikelijk), maar ook horizontaal zal worden afgevoerd naar de lijngoten. Om alle banen in een goede conditie te houden, is het belangrijk dat iedereen weet hoe je moeten omgaan met de banen bij slecht weer, hoe je moet slepen en wat de algemene richtlijnen zijn. Op deze wijze kan iedereen een steentje bijdragen aan het onderhoud van onze banen.

Bij regen  

- Het parkbeheer laat via de app weten of de banen bespeelbaar zijn. 

- Stop met tennissen bij doorgaande regen en verlaat de baan zonder te slepen.

Een baan is niet meer bespeelbaar als:

- de toplaag zacht en modderig wordt - de toplaag begint te glimmen

- er donkere plekken op de baan ontstaan

- er plasvorming ontstaat

Speel je ondanks deze kenmerken toch door, dan heeft dit gevolgen voor de baan en kan deze beschadigen. Bovendien wordt de baan glad en kun je een blessures oplopen!

- Indien na regen nog niet alle banen bespeelbaar zijn, hebben de trainers een voorrangsrecht op de wel bespeelbare banen.

De Prestige gravelbanen zijn na regen over het algemeen snel (circa 20 minuten) droog.

Slepen van de banen

Prestige gravelbanen zijn aangelegd onder afschot om horizontale waterafvoer te borgen. Om dit afschot in stand te houden moet er anders worden gesleept dan bij traditionele gravel banen (dwars). Sleep in de lengterichting (zie tekening).

Gedragsregels

- Maak je schoenen schoon voordat je de baan betreedt

- Gebruik geen schoenen met noppen of spikes

- Laat geen honden of andere dieren toe op de banen

- Neem geen glazen mee naar de banen 

- Geen zware of puntige objecten op de baan

- Houdt het terrein/verhardingen rond de banen vrij van afval

- Sleep de banen met een sleepnet na gebruik.

In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Richtlijnen Baanverlichting

Onze banen beschikken over een mooie lichtinstallatie welke het mogelijk maakt om ook wanneer het donker wordt, te kunnen spelen. De aan- en uitschakelaars bevinden zich in de bestuurskamer. Banen 1 t/m 7 (met hoge masten) beschikken over LED verlichting. Banen 8 t/m 14 (met lage masten) beschikken over conventionele verlichting.

LED verlichting is beter, duurzamer, goedkoper, geeft minder licht bij de buren en daarom is het de bedoeling dat gedurende duisternis: in eerste instantie gebruik wordt gemaakt van de banen 1 t/m 7 en pas als die vol zijn, de banen 8 t/m 14.

Doe de verlichting alleen aan voor de baan die u gebruikt. Bent u de laatste spelers op de baan, dan verzoeken wij u vriendelijk om bij vertrek de verlichting uit te doen. Houdt er wel rekening mee dat, vooral voor spelers die na u gaan tennissen, wanneer de verlichting van de banen 8 t/m 14 is uitgeschakeld, het niet goed/mogelijk is dat deze direct daarna weer wordt ingeschakeld. Bij uitschakeling zijn deze conventionele lampen zo ingesteld, dat afkoeling kan plaatsvinden alvorens ze weer ingeschakeld kunnen worden; afkoeling kan circa 10 minuten duren.

Binnen het wettelijk kader moet: Alle baanverlichting om 23:00 uit zijn! Houdt hier rekening mee; in het donker je tennisballen bij elkaar te zoeken en de banen slepen is vrij lastig. De verlichting dient te worden uitgeschakeld als er niet wordt getennist of geen onderhoud plaatsvindt!

Bediening LED verlichting: 3 kastjes voor baanblok 1 t/m 3, 4/5 en 6/7.

Aan: Druk stevig op het knopje voor de baan waarop je gaat spelen.Het groene indicatielampje zal gaan branden en de baanverlichting staat aan. Ook zal het oriëntatielicht gaan branden van de andere baan in hetzelfde baanblok.

Uit : Houdt het knopje van de baan die je hebt verlaten een paar tellen ingedrukt. Het groene indicatielampje en de baanverlichting zullen uit gaan.                   

Bediening conventionele verlichting:

1 kast, met 1 aan/uit-schakelaar per baan voor de banen 8 t/m 14. Na het aanzetten zal het circa 2 minuten duren voordat de lampen op volle sterkte branden. LET OP: eenmaal uit, duurt het circa 10 minuten voordat deze verlichting weer aangezet kan worden. Bij problemen of vragen over de baanverlichting, kan de horecamedewerker u van dienst zijn. LATEN WE SAMEN VERANTWOORD MET DE BAANVERLICHTING OMGAAN!

Reserveren

- De banen (1 t/m 14) kunnen worden gereserveerd:  elke ochtend vanaf 9 uur tot doordeweeks  22.30 u bij voldoende aanwezigheid. weekend: zaterdag/zondag tot 20 uur indien competitie, anders tot 18 uur 4.

- Het reserveren van een baan kan alleen door gebruikmaking van uw ledenpas en het KNLTB afhangbord. Bij twee personen bedraagt de reserveringstijd na de ingestelde aanvangstijd: een half uur. Bij drie of vier personen bedraagt de reserveringstijd drie kwartier. Nadat de speeltijd is verstreken, kunt u opnieuw een baan reserveren.

- Dagleden hebben van maandag t/m vrijdag speelrecht van 09.00-16.00 uur en hebben geen speelrecht in het weekend.

-  Er kan niet meer dan één uur van tevoren gereserveerd worden, tenzij de eerst volgende uren al gereserveerd zijn. Een baanreservering is alleen geldig indien u op het park blijft.

- Het baanschema geeft het overzicht welke banen er kunnen worden gereserveerd en door welke categorie. De categorieën zijn: senioren (SE) bestaande uit senioren en senior-jongeren, junioren (JU), dagleden (DL), trainers.

- In geval van competitie (met eventuele inhaaldagen), toernooien en clubkampioenschappen, krijgt de leiding de beschikking over de banen en vervalt het baanschema. N.a.v. de deelname beslist de leiding hoeveel banen gebruikt zullen worden. De speciale activiteiten worden ruimschoots van tevoren vermeld zowel op de website als op het mededelingenbord bij het reserveringssysteem. Baan 10 is de recreantenbaan, die altijd wordt vrijgehouden voor vrijspelers. In geval van hoge uitzondering kan baan 10 worden gebruikt door een wedstrijdleiding.

- Leden die deelnemen aan competitie, toernooien, tossen, of andere georganiseerde activiteiten, hebben tijdens die evenementen geen reserveringsrecht op andere banen.

 

 

Baanreglement Overzicht