Contributie en lidmaatschap

Aanmelden/Afmelden

Aanmelden kan via het online aanmeldingsformulier. Na aanmelding neemt de ledenadministratie per mail contact op. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Elk lidmaatschap is bindend voor de duur van het verenigingsjaar en wordt automatisch verlengd, tenzij je voor 1 december het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail opzegt bij de ledenadministratie. De opzegging is pas definitief als je een bevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen. Heb je na een week nog niets ontvangen, neem dan weer contact op met de ledenadministratie. (ledenadministratie@aemstelburgh.nl). Een opzegging bij een andere instantie dan de ledenadministratie (bijv. een trainer) is GEEN geldige opzegging en kan derhalve niet worden verwerkt.

Contributie 2022

 

Soort lid

Criterium Contributie per jaar
Seniorleden Geboren in 1997 of eerder € 230,00
Senior-jongere Geboren in 1998 t/m 2004 € 182,50
Dag leden Senior leden die alleen op weekdagen van 9.00-16.00 uur van de banen gebruik mogen maken € 172,50
Junior-A Geboren in 2005 t/m 2011 € 140,00
Junior-B Geboren in 2012 en later € 100,00

Entreegeld eenmalig

Voor senioren en dag leden :  € 35

Voor  senior-jongeren en junioren :  € 20

Gezinskorting

Voor elk 2e en volgende gezinslid (wonend op hetzelfde adres) geldt een gezinskorting van € 15

Donateurs

De minimale bijdrage van donateurs is vastgesteld op  € 40 per jaar

Blessureregeling

Bij een langdurige blessure of ziekte gedurende het tennisseizoen (van 1 april tot 1 oktober) kan het lidmaatschap voor de helft naar rato van het aantal blessuremaanden worden gecompenseerd. Het moet daarbij wel gaan om een aaneengesloten blessureperiode van tenminste vier maanden (tussen 1 april en 1 oktober) én je moet dit schriftelijk (brief of e-mail) en op tijd melden bij de penningmeester. Je ledenpasje wordt dan gedurende je blessureperiode door de ledenadministratie geblokkeerd. Wacht niet om contact op te nemen en ga er ook niet vanuit dat 'het vast al wel bekend is dat ik nu niet kan spelen'.

Een voorbeeld: je raakt geblesseerd en kunt vijf maanden (tussen 1 april en 1 oktober) niet tennissen. Dit meld je bij de penningmeester op de aangegeven manier. Je lidmaatschap wordt dan voor de helft van die vijf maanden gecompenseerd; je krijgt dus restitutie van je lidmaatschap ter waarde van 2,5 maand. Dat betekent dat de verschuldigde contributie dan voor een deel van 2,5/6 zal worden terugbetaald.

Inning contributie

Vanaf seizoen 2019 werken we samen met ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat het innen van gelden automatiseert, waaronder het versturen van de betaalverzoeken. Voor zowel de club als de leden zijn er voordelen.

ClubCollect is geen incassobureau, maar zorgt ervoor dat het innen van de gelden makkelijker gaat. Leden ontvangen voortaan betaalverzoeken via e-mail, sms of post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina maak je een betaalkeuze: je kunt kiezen tussen betalen in termijnen en betalen in één keer. Als je ineens betaalt, heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen, gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht (€ 1,00 per termijn). Voorafgaand aan iedere automatische incasso krijg je een aankondiging zodat je altijd op de hoogte bent en ervoor kunt zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat. Let op: als de incasso mislukt, worden bij de nieuwe poging extra kosten in rekening gebracht.

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als bestuur van Aemstelburgh zijn we blij met het inzetten van ClubCollect. Voor meer informatie kun je terecht op www.clubcollect.com. Als je vragen hebt, kunnen je altijd de penningmeester benaderen (penningmeester@aemstelburgh.nl). Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn, staat zowel ClubCollect als de penningmeester voor je klaar.

Halverwege februari ontvang je via ClubCollect het betaalverzoek voor de contributie 2021. De kans bestaat dat het verzoek in de spambox van je e-mail terecht komt. Hou deze dus ook in de gaten!