Geschiedenis

Veertien gravelbanen aan de rand van het Amsterdamse Bos vormen het decor van tennisvereniging Aemstelburgh. De club zag op 29 maart 2007 het daglicht, maar kent een veel langere geschiedenis.

Het begon allemaal in 1963 toen de gemeente Amstelveen een zestal tennisbanen liet aanleggen aan de Amsterdamseweg. Het nieuwe sportpark ging Overburg heten, genoemd naar een brug in het aangrenzende park De Braak. De banen werden door de gemeente verhuurd en al snel werd er volop getennist. Maar een vijftal fanatiekelingen wilden meer, ze staken de koppen bij elkaar en zo ontstond het idee voor een tennisvereniging. Nog in datzelfde jaar was de oprichting van Amstelveense Lawn Tennis Club Overburg een feit. Een houten keet (op de huidige baan 10) deed dienst als clubhuis en er werd op zaterdagmiddag één baan gehuurd. De oprichters Tonny van de Vrande, Jan Slob, Nol Mulder, Erik Jeltes en Paul Boschma sr vormden het eerste bestuur.

Groei

Al snel groeide ALTC Overburg uit naar vijftig leden en werden er meer banen van de gemeente gehuurd. Ook werd er een eerste competitieteam gevormd. En: er meldde zich een tweede club op het park, tennisvereniging Martinus. Rond 1978 werd het sportpark flink uitgebreid: er kwamen meer banen bij én een nieuw clubhuis met woning. ALTC Overburg floreerde, het aantal leden nam nog steeds toe en er werden volop activiteiten georganiseerd: de competitie, het echtparentoernooi, Ladies Day, het thuisblijverstoernooi, het werkende vrouwentoernooi, veteranentoernooi, Open Toernooi Overburg, uitwisseling met De Aemstelspelers, uitwisseling met Martinus, clubkampioenschappen en de Amstelveense Tennis Kampioenschappen. Het was altijd vol en gezellig. Toen Tennisvereniging Martinus medio jaren ’80 vertrok, greep ALTC Overburg de kans om nog meer leden te werven en verder te groeien. Het aantal leden nam toe tot zo’n 1100, waarvan ruim 800 seniorleden.

Fusie

Na vele omzwervingen op andere locaties kwamen De Aemstelspelers (opgericht in 1931) in het jaar 2000 op het sportpark terecht. Een locatie waar ze hun belangrijke en vertrouwde ‘Aemstelspelerssfeer’ konden behouden. Na een aantal jaar het park te hebben gedeeld, kwam men tot de conclusie dat de clubs dezelfde doelstellingen nastreefden en qua sfeer en gezelligheid goed bij elkaar pasten. Er werd voorzichtig over samengaan gesproken en in maart 2007 was het zover: met de fusie tussen ALTC Overburg en De Aemstelspelers was de nieuwe vereniging ALTC Aemstelburgh een feit. De nieuwe vereniging huurde nu álle veertien banen van de gemeente.

Vernieuwd park

Een aantal jaar van tennisplezier volgden tot de banen in 2014 door achterstallig onderhoud zo slecht waren dat ze eigenlijk niet meer bespeelbaar waren. De onvrede hierover, en tegelijkertijd ledenverlies, waren voor het bestuur aanleiding tot vergaande gesprekken met de gemeenteraad om tot een oplossing te komen. Het resultaat was dat de vereniging het gehele tennispark in eigen beheer kreeg, niet alleen de banen, maar ook de horeca. Nadat de gemeente alle banen volledig had vernieuwd kon Aemstelburgh weer vooruit kijken. De club werd nu echt voor en door leden. Commissies werden uitgebreid en opgericht en er werd geïnvesteerd in verlichting voor alle banen. Nog steeds staat tennissen voorop, met veel activiteiten en gezelligheid, een goede balans tussen recreatief en meer prestatiegericht tennis en goede trainingsfaciliteiten. Voor jong en oud(er).