Contributie en lidmaatschap

Aanmelden/Afmelden

Aanmelden kan via het online aanmeldingsformulier. Na aanmelding neemt de ledenadministratie per mail contact op. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Elk lidmaatschap is bindend voor de duur van het verenigingsjaar en wordt automatisch verlengd, tenzij je voor 1 december het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail opzegt bij de ledenadministratie. De opzegging is pas definitief als je een bevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen. Heb je na een week nog niets ontvangen, neem dan weer contact op met de ledenadministratie. (ledenadministratie@aemstelburgh.nl)

Contributie 2018

 

Soort lid

Criterium Contributie per jaar
Seniorleden Geboren in 1993 of eerder € 220,00*
Senior-jongere Geboren in 1994 t/m 2000 € 175,00*
Dag leden Senior leden die alleen op weekdagen van 9.00-16.00 uur van de banen gebruik mogen maken € 165,00*
Junior-A Geboren in 2001 t/m 2007 € 140,00*
Junior-B Geboren in 2008 en later € 100,00*

* Prijzen zijn inclusief  € 10 incassokorting per lid per jaar.

Entreegeld eenmalig

Voor senioren en dag leden :  € 35

Voor  senior-jongeren en junioren :  € 20

Gezinskorting

Voor elk 2e en volgende gezinslid (wonend op hetzelfde adres) geldt een gezinskorting van € 15

Donateurs

De minimale bijdrage van donateurs is vastgesteld op  € 40 per jaar

Inning contributie

Eind januari zullen we de contributie gaan innen. Je ontvangt de factuur per mail (let op dat je het juiste mail adres doorgeeft aan de ledenadministratie). De incasso datum  en je rekening nummer zullen vermeld worden op de factuur. Zorg voor voldoende saldo op die datum. De leden, die niet per automatische incasso betalen dienen de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Mocht er na een herinnering niet betaald zijn  dan wordt de factuur verhoogd met 25 euro en wordt de KNLTB spelerspas niet verstrekt.

Automatische incasso

Nieuwe leden betalen per automatische incasso . Bestaande leden : Betaal je ook graag per automatische incasso dan kun je het onderstaande formulier invullen en versturen per mail of per post naar het op het document vermelde adres.

Downloads: